Facebook Like

Tu nu ești singur

EMAG

marți, 3 aprilie 2012

Un important mesaj de la extratereştrii care se adresează oamenilor ce trăiesc pe planeta Pământ (4)Care vor fi consecinţele care vor apărea atunci când suficient de mulţi oameni vor formula într-un mod clar şi ferm o decizie afirmativă („DA!!!”)?


Pentru cei mai mulţi dintre voi, o primă consecinţă aproape imediată a unei decizii colective favorabile ce va fi exprimată de un număr suficient de fiinţe umane printr-un „DA” clar şi ferm va fi materializarea a numeroase nave spaţiale (OZN-uri) pe cerul planetei voastre şi tot atunci, unele dintre aceste nave spaţiale (OZN-uri) vor coborî pe Pământ. Pentru mulţi dintre voi, efectul direct al acestui contact cu noi va fi abandonarea rapidă şi definitivă a numeroase certitudini dogmatice şi credinţe false.
Chiar şi un simplu contact vizual, demonstrativ ce va putea să se declanşeze în simultaneitate în mai multe locuri de pe Pământ va avea repercusiuni imense asupra viitorului vostru. La scurt timp după aceea, numeroase credinţe false şi concepţii eronate vor fi eliminate sau modificate pentru totdeauna. Organizarea societăţii voastre va fi profund bulversată, mai mult ca niciodată, în aproape toate domeniile de activitate. Încrederea şi puterea binefăcătoare care se vor trezi în voi vor deveni individuale, deoarece veţi vedea, mulţi dintre voi pentru prima dată, cu ochii voştri, că noi suntem vii şi că existăm ca atare. Contactul ulterior cu noi vă va ajuta considerabil să vă transformaţi în mod concret scara valorilor!


Mai ales în viziunea noastră, cel mai important aspect care va surveni este acela că umanitatea va putea să formeze în sfârşit o singură Fraternitate, de îndată ce se va afla faţă în faţă cu acel „necunoscut” pe care noi l-am reprezentat atâta vreme!
În felul acesta, multe pericole se vor îndepărta de locuinţele voastre, deoarece acest contact al nostru cu voi îi va forţa totodată pe cei indezirabili sau, altfel spus, pe aceia pe care noi îi numim „A TREIA PARTE” să se arate şi ei pentru prima oară şi, la scurt timp după aceea, să dispară. Cu această ocazie veţi putea învăţa că aveţi acelaşi nume şi că vă trageţi seva din aceleaşi rădăcini: Umanitatea!
La scurt timp după aceea, o mulţime de schimburi şi colaborări pacifiste, pline de bunăvoinţă şi respectoase, vor fi posibile în felul acesta, dacă aceasta va fi totodată şi dorinţa voastră.
În actuala stare de fapt în care vă aflaţi pe această planetă, aceia dintre voi cărora le este foame nu pot să zâmbească, aceia care au îndoieli chinuitoare şi paralizante, cât şi aceia cărora le este teamă nu se pot deschide pentru a primi ajutorul pe care îl putem oferi.


Vă mărturisim că simţim o mare compasiune atunci când contemplăm fiinţele umane ce suferă atât în inimă, cât şi în trupul lor în multe locuri de pe această planetă, cu toate că, de fapt, fiecare fiinţă umană deţine în universul ei o inestimabilă lumină nepieritoare, prin intermediul căreia pot fi înfăptuite multe minuni, atât în ceilalţi oameni, cât şi în ambianţa planetei pe care trăiţi. Această lumină ascunsă şi eternă ar putea fi pentru cei mulţi care trăiesc pe acest pământ viitorul vostru înălţător, fericit, sublim şi profund transformator. După aceea, contactele şi raporturile voastre cu noi vor putea fi progresive.


Vă anunţăm încă de pe acum că vor exista mai multe etape în ceea ce priveşte colaborarea noastră cu voi, care vor fi împărţite pe mai mulţi ani sau chiar pe decenii.
O primă etapă va fi apariţia demonstrativă a navelor noastre spaţiale care vor putea fi văzute în simultaneitate de un număr foarte mare de oameni.
O a doua etapă va fi apariţia şi materializarea noastră fizică în prezenţa anumitor fiinţe umane care vor fi alese de noi în prealabil pentru a fi realizate astfel de contacte fructuoase.
O a treia etapă va implica colaborarea liberă cu voi pentru a vă ajuta să faceţi paşi importanţi atât în ceea ce priveşte evoluţia voastră tehnică, cât şi în ceea ce priveşte transformarea şi maturizarea voastră spirituală.
O a patra etapă va implica descoperirea în strânsă colaborare cu noi a unei părţi imense, care la ora actuală este aproape nebănuită, a galaxiei în care vă aflaţi.
Trebuie să aveţi însă în vedere că, de fiecare dată, în cadrul acestor colaborări cu noi vi se vor oferi noi posibilităţi de a alege. De fiecare dată, voi veţi fi aceia care veţi alege şi veţi decide şi, pe măsură ce veţi ajunge să înţelegeţi cât mai bine toate acestea, veţi putea face paşi însemnaţi împreună cu noi dacă - evident - aceasta este necesar, atât pentru binele vostru spiritual, cât şi pentru binele vostru exterior. Toate aceste transformări spirituale lăuntrice le veţi putea realiza sub ghidarea noastră, dar de fiecare dată vă trebui ca fiecare dintre voi să faceţi eforturile ce sunt necesare pentru a pune în aplicare aceste modalităţi pe care vi le vom dezvălui, prin voi înşivă.
Pe parcursul colaborării noastre cu voi, puteţi fi siguri încă de pe acum că niciun fel de implicare nu va fi niciodată hotărâtă într-un mod unilateral. Mai mult decât atât, trebuie să ştiţi că noi vom pleca de pe această planetă la scurt timp după ce dorinţa şi intenţia voastră colectivă se va exprima la un moment dat în acest sens. Mai multe luni sau poate chiar câţiva ani (toate acestea fiind în strânsă legătură cu viteza de propagare a acestui mesaj în lumea voastră) vor fi necesari înaintea „MARII NOASTRE APARIŢII”. Trebuie însă să fiţi siguri că această apariţie a noastră se va petrece la scurt timp după ce va fi exprimată hotărârea fermă a unui număr suficient de mare de oameni care îşi vor folosi într-un mod creator capacitatea de a alege şi de a opta răspunzând cu un „DA” clar şi ferm la întrebarea care este pusă de noi în acest mesaj.


Puteţi însă să fiţi siguri că „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE” se va petrece pe planeta voastră numai dacă acest mesaj pe care l-am difuzat găseşte un ecou suficient de puternic în voi, fără ca aceasta să însemne că este obligatoriu necesar ca toţi oamenii care trăiesc pe planeta voastră să opteze pentru a realiza această alegere.
Este însă bine să vă daţi seama că, de fapt, ceea ce face să apară o diferenţă fundamentală între rugăciunile voastre zilnice care sunt adresate atât lui DUMNEZEU, cât şi unor entităţi superioare a căror natură a ajuns să fie preponderent divină, şi deciziile clare şi ferme pe care voi le manifestaţi în ceea ce ne priveşte atunci când spuneţi un „DA” hotărât este foarte simplă şi evidentă: NOI SUNTEM CHIAR ŞI ÎN CLIPA ACEASTA PERFECT ECHIPAŢI TEHNIC PENTRU A NE MATERIALIZA ÎN LUMEA VOASTRĂ!


De ce există deja pentru unii dintre voi o anumită dilemă istorică?


Noi ştim că cel mai adesea „STRĂINUL” este privit ca fiind inamicul, atâta vreme cât el rămâne „ascunsul”, „necunoscutul”. Într-o primă etapă, emoţia comună ce va fi intens trăită va întări într-un anume mod legăturile voastre, care apar între voi la scară mondială, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă.
Este însă posibil ca unii dintre voi să-şi pună următoarea întrebare: Cum am putea noi să ştim dacă venirea acestor făpturi extraterestre este în realitate o consecinţă a alegerii noastre colective? Răspunsul pe care vi-l oferim este edificator şi foarte simplu: În primul rând puteţi fi siguri că, în caz contrar, noi am fi putut să apărem deja acolo, în planul vostru existenţial, şi să ne manifestăm ca atare, pe ascuns, de multă vreme! Dat fiind faptul că deocamdată noi nu ne aflăm încă în planul vostru existenţial, aceasta se petrece numai datorită faptului că voi nu aţi hotărât încă într-un mod ferm şi explicit aceasta.

Unii dintre voi ar putea să creadă că noi vă vom face doar să credeţi în aşa-zisa voastră alegere deliberată, pentru a legitima în felul acesta venirea noastră, chiar şi atunci când nu ar fi deloc cazul să se petreacă aceasta. În cazul în care veţi continua să hrăniţi astfel de idei merită să vă puneţi următoarea întrebare: Ce interes am avea să vă oferim în mod deschis ceva la care deocamdată nu aveţi încă acces, pentru beneficiul unui mare număr dintre voi?
Alţii s-ar putea întreba: Cum putem să fim siguri că în cazul unui astfel de contact cum este acesta nu este, de fapt, vorba despre o manevră perfidă „A CELEI DE-A TREIA PĂRŢI” pentru a ne face să fim în felul acesta chiar mai supuşi şi complet aserviţi?


Răspunsul nostru la o astfel de întrebare este foarte simplu: Nu este cu putinţă să fie aşa, deoarece este întotdeauna mai uşor de luptat cu acela pe care îl identificăm şi îl vedem decât cu acela care este invizibil şi pe care nu-l identificăm. Spaima terorismului care vă macină nu este oare un exemplu flagrant de acest gen? Dincolo de îndoielile şi suspiciunile care s-ar putea să vă macine pe unii dintre voi, trebuie să fiţi convinşi că, orice ar fi, voi sunteţi singurii judecători în sufletele şi în conştiinţele voastre! În cazul nostru, puteţi fi absolut siguri că oricare dintre alegerile voastre este şi va rămâne întotdeauna respectată! În absenţa declaraţiilor reprezentanţilor umani, care sunt susceptibili de a vă induce eventual în eroare, voi ignoraţi la ora actuală totul, atât despre noi, cât şi despre aceia care deja vă manipulează din culise. Dată fiind situaţia dramatică în care deja vă aflaţi, recurgerea la o precauţie exagerată, care ar implica să nici nu mai încercaţi măcar să ne descoperiţi, nu ar fi în nici un caz o soluţie. Fie că vă daţi sau nu seama de aceasta, voi vă aflaţi deja în cutia Pandorei pe care „CEA DE-A TREIA PARTE” a creat-o în jurul vostru. Indiferent care ar putea fi decizia voastră, trebuie să nu pierdeţi din vedere că, înainte de toate, voi trebuie să ieşiţi din cutia Pandorei în care deja vă aflaţi.


În faţa unei asemenea dileme, care totodată reprezintă lupta dintre două stări de crasă ignoranţă, trebuie să daţi dovadă de bun simţ şi să vă întrebaţi glasul inimii şi intuiţia. În concluzie, trebuie să alegeţi: vreţi să ne descoperiţi cu ochii voştri sau vreţi doar să credeţi orbeşte tot ceea ce spun savanţii şi formatorii voştri de opinie ce sunt cumpăraţi de forţele oculte ale răului? Aceasta este adevărata noastră întrebare!
După mii de ani, la un moment dat, iată că această alegere ar putea fi inevitabilă: va trebui să alegeţi între două necunoscute. Să vedem acum de ce este foarte bine să răspândiţi un asemenea mesaj printre voi, pentru ca el să ajungă în scurt timp la cât mai mulţi oameni. În cazul în care acest mesaj-referendum va fi încununat de reuşită, iar noi vom apărea pentru voi toţi, această reuşită va orienta totodată viitorul vostru într-un mod ireversibil înspre bine, ceea ce va avea în acelaşi timp un impact istoric la scară milenară. Trebuie, de asemenea, să aveţi în vedere că, în situaţia în care acest referendum nu-şi va atinge scopul, acest eşec va amâna totodată extraordinara oportunitate de a alege cu mulţi ani mai târziu, cel puţin cu o generaţie, dacă ea va supravieţui până atunci. A nu-i informa pe cât mai mulţi oameni despre existenţa acestui mesaj al nostru înseamnă să riscaţi să obţineţi un rezultat care va fi contrar aşteptărilor. A rămâne indiferenţi sau a manifesta scepticism înseamnă să renunţaţi totodată la posibilitatea de a vă folosi într-un mod creator liberul arbitru care, în cazul unui curent planetar favorabil ce, va ajunge să se manifeste ÎNTOCMAI CA O IDEE-FORŢĂ, VA PUTEA SĂ TRANSFORME ÎN BINE DESTINUL UMANITĂŢII.


Este bine să vă daţi seama că, în cazul acestui referendum pe care trebuie să-l realizaţi într-un mod telepatic, este totodată vorba atât despre viitorul vostru, cât şi despre viitorul întregii umanităţi. În situaţia în care acest referendum se va încheia cu bine şi noi vom apărea, această reuşită va implica totodată un salt pentru umanitate şi va accelera într-un mod considerabil evoluţia voastră.
Dincolo de toate acestea, este totuşi posibil ca acest mesaj al nostru să nu primească deocamdată asentimentul vostru colectiv şi într-o măsură suficientă. O posibilă cauză a absenţei unui asentiment colectiv majoritar ar putea să fie faptul că acest mesaj al nostru a ajuns la prea puţini oameni. Într-o asemenea situaţie, nu trebuie să vă surprindă dacă cei sceptici se vor grăbi să afirme că de fapt acest mesaj al nostru nu a avut nicio valoare, nefiind altceva decât „literă moartă”. Totuşi, dincolo de ceea ce urmează să se petreacă mai departe, noi ţinem să vă anunţăm că în realitate nicio aspiraţie individuală binefăcătoare nu rămâne fără un anumit ecou în fiinţa aceluia care o manifestă, căci întotdeauna, fără excepţie, structura holografică a universului răspunde la momentul potrivit, întocmai ca o uriaşă cutie de rezonanţă, fiecare om fiind ulterior răsplătit într-un mod identic pentru toate gândurile şi intenţiile bune pe care le emite. Puteţi să fiţi pe deplin siguri încă de la început că, într-o oarecare măsură, noi vă vom răspunde multora dintre voi atunci când o să vă gândiţi într-un mod creator la noi şi, aşa cum vă veţi putea da seama la scurt timp după aceea, chiar vă vom inspira şi vă vom ajuta. După cum vă veţi putea convinge mulţi dintre voi, toate eforturile sincere şi entuziaste pe care le veţi face pentru a intra în legătură telepatică, spirituală cu noi vor primi ulterior anumite răspunsuri şi inspiraţii neaşteptate care vă vor face să vă daţi seama că aspiraţiile benefice sunt de fiecare dată superioare inacţiunii şi complacerii în indiferenţă. În situaţia în care mesajul nostru va reuşi să întrunească asentimentul vostru suficient şi colectiv ceva mai târziu, vă asigurăm că noi avem o mare răbdare şi aşteptăm momentul când veţi merita să asistaţi cu toţii la „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE”. Momentul în care mesajul nostru va reuşi să primească din partea voastră un asentiment colectiv suficient depinde în totalitate de aceia dintre voi care în decursul zilelor şi al lunilor care trec vor aspira să vină ziua „MARII NOASTRE APARIŢII”. Imaginaţi-vă acum plini de optimism şi speranţă ce se va petrece dacă ziua „MARII NOASTRE APARIŢII” va fi luna viitoare.


Mii de nave spaţiale ale noastre vor apărea atunci la aceeaşi oră pe cerul planetei voastre. Ar trebui să vă daţi seama că o astfel de apariţie a noastră va reprezenta totodată pentru mulţi dintre voi un adevărat şoc cultural, ce va fi unic în istoria actuală a umanităţii. Începând din acea zi, nu va mai fi nevoie să difuzaţi acest mesaj, dar atât cei sceptici, cât şi cei indiferenţi vor simţi o undă de regret că s-au abţinut să difuzeze acest mesaj al nostru altor oameni sau au evitat să răspundă într-un mod clar şi ferm la întrebarea care le-a fost pusă. În acea unică zi, descoperirea noastră de către pământeni va fi ireversibilă. Dată fiind urgenţa mesajului nostru pentru voi, vă rugăm să lecturaţi cu atenţie acest referendum şi insistăm să nu vă grăbiţi, reflectând pe îndelete la răspunsul pe care ni-l veţi transmite şi apoi să HOTĂRÂŢI !!!!


Aşa cum vă veţi putea convinge fiecare dintre voi, mijloacele mass-media care sunt controlate din umbră de aceia care sunt animaţi de intenţii rele, nu vor avea niciun interes să difuzeze vreodată acest mesaj al nostru, chiar dacă el le este oferit într-un mod liber şi gratuit. Luaţi tocmai de aceea aminte, căci numai vouă, fiinţe umane extraordinare, profund responsabile şi iubitoare, care sunteţi anonime, vă revine sarcina să transmiteţi către cât mai mulţi oameni ce se află în ţara voastră acest mesaj important. Ştiind aceasta, faceţi să parvină neîntârziat acest mesaj al nostru la cât mai mulţi oameni care se află în anturajul vostru şi impulsionaţi-i ca fiecare dintre ei să aleagă şi să nu rămână indiferenţi la conţinutul acestui mesaj. Acţionând plini de dăruire în felul acesta şi prezentând mesajul nostru la cât mai mulţi oameni, realizaţi că începeţi totodată să deveniţi artizanii destinului vostru superior planetar. În concluzie, vă rugăm pe toţi să răspundeţi după o matură chibzuinţă la întrebarea: DORIŢI ÎNTR-UN MOD CLAR ŞI FERM CA NOI SĂ APĂREM?!
Vă anunţăm că sunteţi liberi să copiaţi, să reproduceţi, să transmiteţi şi chiar să publicaţi în broşuri separate acest mesaj al nostru, difuzând-l oricând şi oriunde doriţi, dar vă rugăm să nu-l modificaţi şi să nu scoateţi pasaje din el.
Aici se încheie mesajul respectiv, care a fost difuzat pe Internet de o civilizaţie extraterestră avansată.


Redactarea finală a acestui mesaj a fost realizată de
profesor yoga Gregorian Bivolaru


Câteva comentarii utile ale profesorului yoga Gregorian Bivolaru


Atât informaţiile care sunt incluse în această secţiune, cât şi conţinutul acestui mesaj special se adresează mai ales acelora care consideră că există extratereştri şi civilizaţii extraterestre, dar şi acelora care sunt indecişi, însă dispuşi să se informeze şi să aprofundeze aceste subiecte. Există însă şi persoane sceptice, care gândesc că singura planetă din tot universul pe care trăiesc făpturi fizice ce sunt înzestrate cu conştiinţă este doar planeta Pământ. În viziunea lor limitată, ele sunt convinse că Pământul reprezintă singura planetă pe care se află viaţă, printre sutele de miliarde de galaxii din cadrul Universului fizic, care alcătuiesc ceea ce numim Cosmosul - adică doar una dintre cele trei lumi, în viziunea celor înţelepţi.

După ce am citit cu multă atenţie acest mesaj, am fost plăcut surprinşi de coerenţa, pertinenţa şi obiectivitatea lui, iar ulterior am verificat prin intermediul unor experienţe spirituale directe existenţa sursei extraterestre care se află în spatele acestui mesaj. În felul acesta, ne-am convins de veridicitatea acestui inedit referendum planetar şi am considerat că ar fi bine ca el să fie pus la dispoziţia tuturor acelora care vor fi deschişi să-l studieze cu atenţie şi să răspundă apoi telepatic într-un mod ferm, clar şi responsabil la întrebarea esenţială care le este adresată oamenilor în cadrul acestui mesaj. Aşa cum vă veţi putea convinge dacă veţi studia cu suficientă atenţie acest mesaj, nu avem nimic de pierdut dacă îl vom lua în serios şi vom răspunde într-un mod clar şi ferm – telepatic – la întrebarea care este formulată de extratereştri pe această cale. Avem numai de câştigat dacă un anumit număr de fiinţe umane va răspunde telepatic, într-un mod clar şi ferm, la întrebarea pe care acest mesaj o formulează pentru fiecare pământean. Vă mărturisesc că nu am găsit nicio contradicţie şi nicio aberaţie în acest mesaj, care este plin de bun simţ şi înţelepciune. Studiindu-l cu atenţie, fiecare dintre noi avem multe de învăţat din conţinutul său. Este totodată foarte semnificativ că acest mesaj al extratereştrilor care ne pune totodată în gardă cu privire la gigantica şi tenebroasa conspiraţie planetară a aşa-zişilor „iluminaţi” despre care noi am vorbit adeseori în cadrul acestei şcoli spirituale. Ştim că, din nefericire, există încă mulţi ignoranţi pentru care realitatea acestei gigantice conspiraţii planetare nu este decât o fantasmagorie sau o aberaţie care nu merită să fie luată în considerare. Dincolo de toate acestea, este necesar să ştiţi că la ora actuală deja există uluitor de multe probe evidente şi zdrobitoare cu privire la realitatea acestei conspiraţii. Mai mult decât atât, există mii de cărţi pline de mărturii incontestabile care conţin fotografii zguduitoare – toate acestea probează realitatea cutremurătoare a acestei uriaşe conspiraţii planetare ce a fost şi este urzită din umbră de francmasoneria mondială. Această imensă conspiraţie planetară nu este deloc o aşa-zisă „teorie a conspiraţiei” aşa cum unii francmasoni abili şi vicleni urmăresc să o mascheze, adăugând înşelătoarea etichetă „teorie” pentru a-i induce în eroare pe cei proşti şi creduli care se grăbesc apoi să spună: „TEORIE... TEORIE... DE ATÂTA TEORIE M-AM SĂTURAT. VREAU FAPTE.” Tocmai de aceea foarte multe fiinţe umane credule şi ignorante, de îndată ce aud ceva despre această „Conspiraţie planetară” ce a fost urzită din umbră de aşa zişii „iluminaţi”, strâmbă din nas pline de ifose şi scepticism, evitând să mai studieze câte ceva despre nenumăratele probe ce există la ora actuală chiar pe Internet, fiind convinse că acolo este vorba doar de „TEORIE”. Procedând în felul acesta, astfel de fiinţe umane credule evită să ia în considerare faptele şi tocmai de aceea elita Francmasoneriei mondiale îşi continuă nestingherită diabolica ei acţiune planetară, implementând din umbră aşa-zisa „NOUĂ ORDINE MONDIALĂ”.


Despre aceasta se aminteşte chiar şi pe bancnota de 1 dolar pe care figureză totodată şi alte simboluri masonice faimoase, cum ar fi piramida şi ochiul lui Lucifer, ce tronează în partea de sus a acelei piramide, deloc întâmplător lipsite de vârf.
În cursul anumitor contacte spirituale telepatice pe care mărturisim că le-am realizat deja în câteva rânduri cu respectiva civilizaţie extraterestră avansată de unde provine acest mesaj, ne-am convins în felul acesta de nobilele intenţii ale acestei civilizaţii extraterestre de a ajuta planeta Pământ şi umanitatea. Luând în considerare aceste aspecte, am urmărit ca acest mesaj să fie tradus şi difuzat şi, chiar mai mult decât atât, am organizat pentru prima dată în lume, în data de 27 august 2008, un inedit experiment care s-a desfăşurat la Costineşti, în cadrul Simpozionului Internaţional de YOGA. La acest eveniment au participat mai multe mii de persoane, care au răspuns
la mesajul referendum al civilizaţiei extraterestre printr-un „DA” clar, ferm şi hotărât pentru ca această civilizaţie extraterestră să apară la momentul potrivit pe cerul planetei Pământ pentru a ajuta, aşa cum se specifică în cadrul acestui mesaj, întreaga umanitate.


Aşa cum vă puteţi da seama, a fost pentru prima dată pe planeta Pământ când un număr atât de mare de fiinţe umane (care au totodată o orientare spirituală) au răspuns printr-un „DA” clar şi ferm la acest important referendum al extratereştrilor. Vă rugăm tocmai de aceea pe toţi cei interesaţi să citiţi cu multă atenţie, de cel puţin 2 ori, mesajul publicat, mai ales dacă aveţi deja intenţia de a răspunde şi Dvs. cu un „DA” ferm şi hotărât la acest referendum din partea acestei civilizaţii extraterestre avansate. Astfel, veţi opta clar şi ferm ca extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate să apară în vehiculele lor pe cerul planetei Pământ.

În conformitate cu mesajul, este important să răspundeţi şi în cazul în care răspunsul Dvs. la întrebarea formulată de civilizaţia extraterestră este un „NU” ferm, prin care luaţi o atitudine clară, de depăşire a inerţiei şi nepăsării.
Este posibil ca în timpul sau în urma acestui experiment deosebit să se producă anumite fenomene profund benefice, surprinzătoare, chiar de natură paranormală, care este cu putinţă să reprezinte răspunsul amical şi fratern pe care vi-l va oferi respectiva civilizaţie extraterestră (care a transmis acest mesaj), drept consecinţă a exprimării într-un mod clar şi ferm a adeziunii ferme şi necondiţionate ca făpturile extraterestre ce aparţin unei civilizaţii superioare să apară în lumea noastră lizică, pe cerul planetei Pământ.
Având în vedere aceste aspecte, vă anunţăm că ne putem aştepta totodată la unele surprize spirituale de mari proporţii, care s-ar putea să apară în viitorul foarte apropiat în urma manifestării la unison de către un grup atât de mare de fiinţe umane a unui „DA” ferm şi hotărât pentru ca respectiva civilizaţie extraterestră să apară pe cerul planetei Pământ pentru a ajuta neîntârziat Umanitatea.
Suplimentar, pentru aceia dintre Dvs. care doriţi să intraţi în comuniune telepatică mai profundă cu această civilizaţie extraterestră, vă anunţăm că v-am pregătit un desen geometric special, o YANTRA (vezi Glosarul de termeni de la sfârşitul broşurii) specială de comuniune telepatică prin rezonanţă cu fiinţele extraterestre binefăcătoare ce fac parte din civilizaţia avansată care a trimis mesajul-referendum.
Aceia dintre voi care veţi intenţiona aceasta veţi putea realiza tehnica de concentrare TRATAKA (vezi Glosarul) cu această YANTRA.

Modul de operare cu YANTRA:1. Evocăm mental ideile forţă ce caracterizează civilizaţia extraterestră, aşa cum rezultă ele din mesajul-referendum.
2. Urmărim să devenim conştienţi că YANTRA reprezintă o formă geometrică precisă, o punte vie de comunicare subtilă care ne intermediază accesul prin rezonanţă la sfera de forţă a civilizaţiei extraterestre.
3. Plasăm YANTRA în faţa noastră, astfel încât centrul ei să se afle în dreptul centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA (care îşi are zona de proiecţie în mijlocul frunţii). Ne aşezăm la o distanţă potrivită, astfel încât să putem cuprinde YANTRA în întregime cu privirea.
4. Ne focalizărn privirea şi întreaga atenţie în centrul YANTRA-ei. Pe măsură ce mentalul nostru se focalizează asupra YANTRA-ei, se va declanşa, graţie concentrării noastre şi energiilor de formă ale YANTRA-ei, un proces de rezonanţă pe frecvenţa specifică a civilizaţiei extraterestre. Prin practică perseverentă, vom putea amplifica treptat starea de comuniune telepatică, subtilă cu fiinţele extraterestre benefice respective.

Până atunci, vă rugăm ca, în cazul în care lucraţi cu YANTRA de comuniune cu fiinţe extraterestre binefăcătoare şi trăiţi experienţe deosebite, să ne trimiteţi o scurtă mărturie în care să descrieţi experienţele respective pe adresa de e-mail redacţie@ yogaesoteric.net Aceste mărturii vor fi ulterior publicate în cadrul unei broşuri consacrate acestui subiect. Vă rugăm să precizaţi, dacă doriţi, numele, prenumele şi o modalitate de contact (adresă, e-mail, telefon etc.). Dacă doriţi să vă păstraţi anonimatul, vă rugăm să precizaţi aceasta, iar noi vă vom respecta opţiunea.
Chiar dacă unii „farisei” se vor grăbi să afirme că ei nu văd nicio legătură utilă între YOGA şi civilizaţiile extraterestre avansate, noi considerăm că acest demers al Şcolii noastre de YOGA de a intra în comuniune telepatică spirituală cu civilizaţii extraterestre avansate ne poate ajuta cu siguranţă să descoperim că în realitate nu suntem singurele fiinţe conştiente care există în universul fizic (Cosmos). MISA îşi asumă această acţiune de pionierat, cu scopul declarat de a intermedia anumite contacte (care la început vor fi spirituale, telepatice) între noi, pământenii şi anumite civilizaţii extraterestre avansate benefice.

În viziunea noastră, există deja unele semne anticipative care arată că va veni vremea când va apărea un contact fructuos şi direct între civilizaţiile extraterestre avansate şi locuitorii planetei Pământ. Dincolo de ceea ce se vor grăbi să-şi imagineze scepticii, blazaţii şi neîncrezătorii, yoghinii care au atins un anumit nivel de transformare spirituală sunt cei mai apţi să intre cu uşurinţă în legătură (mai întâi în mod subtil-telepatic) cu civilizaţiile extraterestre avansate care deja intenţionează să ajute umanitatea, bineînţeles dacă oamenii de pe planeta Pământ aspiră într-un mod ferm şi clar să se petreacă aceasta. Suntem siguri că această deschidere a noastră faţă de civilizaţiile extraterestre avansate benefice ne va ajuta să descoperim mult mai repede şi în universul nostru lăuntric tainicele puncte focar unde conştiinţa, energia spaţiului, energia timpului şi materia se întâlnesc, dezvăluind o tainică interconectare ce ne poate facilita accesul atât la centrele focar ale MACROCOSMOSULUI (Cosmosului sau Universului), cât şi la cele ale MICROCOSMOSULUI (micro-universului lăuntric al fiinţei umane). În situaţia unor astfel de experienţe spirituale deosebite, inclusiv contacte spirituale telepatice cu civilizaţiile extraterestre avansate benefice pe care unii dintre dvs. le vor realiza, veţi avea de pierdut doar îndoielile, ignoranţa, limitările şi scepticismul. Vă dorim succes şi aşteptăm relatările dvs.

Vă oferim, în plus, posibilitatea de a afla gratuit adevăruri ascunse, zguduitoare, pe care presa de pe întreaga planetă, aservită unor cercuri oculte malefice, le cenzurează fără încetare, pentru ca ele să nu ajungă la marele public. Vreţi să fiţi informaţi într-un mod prompt şi gratuit despre tot ceea ce se petrece în culise în unele dintre cele mai secrete locuri în care se construieşte istoria pe acest pământ? Vreţi să aveţi acces nestingherit la o mulţime de informaţii care sunt clasate Top Secret? Vreţi să aflaţi cine a creat SIDA în laborator în vederea unui genocid planetar şi care este misterul de ultimă oră al epidemiei aviare? Vreţi să ştiţi care sunt ultimele planuri ascunse ale francmasoneriei mondiale şi ale aşa-zişilor „Iluminaţi”? Vreţi să aflaţi ce ne pregăteşte în realitate Noua Ordine Mondială, atât pentru România cât şi pentru celelalte ţări ale acestei planete? Toate acestea pot fi realizate extrem de simplu: accesaţi fără întârziere site-ul www.yogaesoteric.net, care are un trafic de 45.000 de vizite pe săptămână. Acest site a ocupat mai multe luni la rând locul întâi în clasamentul statistici.ro, la secţiunea Spiritualitate şi Religie. Accesaţi chiar astăzi site-ul www.yogaesoteric.net şi veţi fi uluiţi de bogăţia de informaţii pe care o veţi descoperi acolo. Vă rugăm totodată să faceţi cunoscută această adresă la cât mai mulţi prieteni şi cunoştinţe pe care le aveţi.
Ţelul nostru este să oferim adevărul şi numai adevărul acestui popor prea adesea păcălit, minţit şi manipulat prin intermediul presei şi televiziunii care ar trebui, de fapt, să-l informeze. Principiul nostru este: „Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va elibera!”


GLOSAR


CROP CIRCLES – expresie specifică (însemnând în traducere „cercuri în lanuri”) folosită pentru a desemna anumite diagrame geometrice simetrice formate, cel mai adesea, în câmpurile cultivate cu cereale, dar şi în culturile de rapiţă, in sau soia.
Cercetătorii acestor forme misterioase spun că ele apar de regulă dimineaţa, când agricultorii constată prezenţa lor, odată cu faptul că, într-un mod inexplicabil, o parte din lanul de cereale sau o parte din tulpinile plantelor sunt efectiv culcate la pământ sau îndoite şi răsucite, dar într-un mod extrem de ordonat şi exact, alcătuind astfel un straniu motiv geometric. În cadrul acestor SUI-GENERIS diagrame simetrice (care au aproape întotdeauna dimensiuni extrem de mari) se regăsesc forme geometrice cunoscute precum cercul, spirala, triunghiul echilateral, pătratul, pentagrama, hexagrama, octogonul etc., îmbinate în motive geometrice armonioase având uneori un grad de complexitate uimitor, multe dintre ele având chiar o desfăşurare fractală.
Descoperite în întreaga lume, formaţiunile numite Crop Circles prezintă, fără îndoială, anumite caracteristici distincte, care nu pot fi nici reproduse, nici falsificate, acest aspect rămânând chiar şi la ora actuală neexplicat. Ipotezele privitoare la formarea lor acoperă o plajă largă de posibilităţi, de la supoziţia comodă a creaţiei omeneşti la cea a intervenţiei de natură paranormală sau extraterestră. Cei mai mulţi specialişti ai fenomenului aduc serioase argumente că formaţiunile Crop Circles sunt proiectate de civilizaţii extraterestre avansate.


HAARP
– În 1992, la Gakona (Alaska), a demarat unul din programele cele mai secrete ale SUA: HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program, în traducere Programul Activ Auroral de Cercetare folosind Frecvenţe Foarte-Înalte). Programul HAARP este condus de Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate - Directoratul Vehiculelor Spaţiale al Laboratorului de Cercetare al Forţelor Aeriene, şi constă dintr-un sistem de antene speciale, de mare putere, care constituie o teribilă armă de energie dirijată. Acest sistem are o seamă de întrebuinţări malefice, putând fi folosit deopotrivă la sol, în aer şi în apă. El poate servi ca un sistem de comunicaţie pentru submarine, ca mijloc de comunicaţie intersatelit, ca sistem de producere a razelor X foarte puternice (aşa-numitele „raze ale morţii”), ca mijloc pentru producerea de fulgere artificiale în orice punct de pe glob, ca sistem de detectare a navelor extraterestre (ca un fel de radar extrem de performant), ca instrument pentru producerea de schimbări climatice şi ca mijloc de influenţare şi manipulare a conştiinţei umane, chiar la nivel de masă.


Cei mai mulţi observatori au remarcat că prin intermediul programului HAARP se realizează „controlul modificărilor din ionosferă”, care afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa terestră. „HAARP este conceput ca să inducă modificări mici de temperatură în ionosferă, ale căror rezultate şi influenţă pe Terra sunt apoi analizate cu ajutorul instrumentelor HAARP” se declară nonşalant pe site-ul HAARP. Nicholas Begich (un adversar activ al acestui program) explică: „HAARP realizează, în realitate, un bombardament al ionosferei cu unde radio extrem de puternice, care afectează diverse zone ale planetei. Undele electromagnetice revin pe pământ din ionosferă şi penetrează tot ce se află la nivelul scoarţei terestre - viu sau mort generând fenomene absolut devastatoare”. Richard Williams de la Laboratorul Davis Sarnoff, din Princeton, este mult mai categoric: „HAARP constituie un act iresponsabil de vandalism global”. Chiar documentele Pentagonului sugerează că scopul HAARP este „exploatarea ionosferei în scopurile Departamentului Apărării”.

În acest scop, pe lângă experimente de modificări climaterice, HAARP a realizat, chiar în SUA, „pene totale de curent”, întreruperea curentului pe regiuni întregi, suspendarea comunicaţiilor etc., fără ca cineva să fie tras la răspundere, datorită secretizării totale a operaţiunilor militare. Practic, din 1992, prin programul HAARP, Statele Unite experimentează manipularea acoperită a schimbărilor climatice, uriaşe explozii în scoarţa terestră declanşatoare de mişcări tectonice, utilizarea sistemelor de comunicaţii şi de energie electrică drept arme strategice, care vor permite Statelor Unite şi Noii Ordini Mondiale să domine regiuni întinse ale Terrei. Să reamintim că, deloc întâmplător, Administraţia Bush a refuzat mereu să semneze „Acordul de la Kyoto” privind combaterea creşterii generale a temperaturii pe Terra.

TRATAKA – unul dintre cele şase procedee purificatoare din YOGA (SHATKARMAKRIYA) care urmăreşte, printre altele, amplificarea şi întărirea puterii de concentrare mentală, simultan cu purificarea şi îmbunătăţirea vederii. Procedeul constă în fixarea neîntreruptă a privirii asupra unui punct tix sau asupra unei YANTRA.
Vom alege obiectul concentrării (de exemplu, o bulină colorată sau o YANTRA) şi îl vom plasa la nivelul axei privirii, la distanţa de aproximativ 1,50 m în faţa noastră.
Privirea va fi ferm şi continuu îndreptată spre obiectul concentrării. Vom menţine ochii larg deschişi şi vom urmări, la început, să nu clipim decât cel mult o dată pe minut, eliminând apoi chiar şi aceste rare clipiri. Timpul de realizare a tehnicii TRATAKA va fi, iniţial, de minim 10 minute. Pe măsură ce ne vom deprinde cu acest procedeu, vom remarca faptul că ne putem fixa minute în şir privirea asupra obiectului concentrării, fără a mai simţi nevoia să clipim. Vom remarca, de asemenea, o îmbunătăţire considerabilă a atenţiei şi a puterii nostre de concentrare mentală.

Putem realiza această tehnică yoghină (TRATAKA) şi noaptea, folosind drept suport pentru fixarea neîntreruptă a privirii flacăra unei lumânări, care va fi astfel plasată, încât să se găsească la nivelul axului optic al privirii noastre. Vom mări, treptat, durata de practică a procedeului TRATAKA, dar vom avea grijă să ne oprim în momentul în care ochii încep să lăcrimeze excesiv. Perioada de timp optimă pe care se recomandă să o afectăm unei şedinţe de concentrare este 30-45 minute. Ca efect al realizării consecvente a tehnicii, privirea devine magnetică, caldă, expresivă, puternică şi fermecătoare. Cu timpul, vom remarca instalarea unei stări de intensă fericire (FĂRĂ OBIECT SAU MOTIV) în timpul şi chiar la 3-4 ore după realizarea tehnicii de TRATAKA şi, de asemenea, vom constata o uluitoare creştere a încrederii în sine.

Într-o altă variantă a tehnicii, putem folosi o farfurie întinsă plină cu apă, plasată la o oarecare distanţă şi aşezată astfel încât flacăra lumânării să se reflecte pe cât posibil în mijlocul farfuriei. Imediat după aceea, vom fixa privirea asupra imaginii reflectate a lumânării în apă din farfurie. Practica acestei forme de TRATAKA îmbunătăţeşte vederea şi calmează oboseala ochilor. În cazurile de surescitare, ea acţionează ca un minunat „sedativ” natural.
Când suntem undeva în natură, într-un spaţiu deschis - un parc, de exemplu - putem să ne concentrăm asupra liniei orizontului timp de 5-10 minute. Practica acestei forme de TRATAKA în natură ne expansionează în mod armonios conştiinţa şi ne face să trăim o stare inefabilă de fericire, pe un fond de echilibru lăuntric profund.
În afară de aceste forme de TRATAKA mai există, de asemenea, următoarele:
• BRUMADHYA TRATAKA, ce constă în fixarea privirii (cu ochii deschişi, fără a clipi) asupra sprâncenelor şi urmăreşte să energizeze rapid AJNA CHAKRA;
• NASIKAGRA TRATAKA, ce implică fixarea neîntreruptă cu privirea a vârfului nasului şi urmăreşte energizarea rapidă a centrului de forţă secundar MANAS CHAKRA;
• DAKSHINA JATRU TRATAKA, ce implică fixarea neîntreruptă cu privirea a umărului drept şi urmăreşte trezirea, conştientizarea şi controlul aspectului SOLAR, YANG (+) al fiinţei;
• VAMA JATRU TRATAKA (se realizează la fel, dar implică fixarea neîntreruptă cu privirea a umărului stâng şi urmăreşte trezirea, conştientizarea şi controlul aspectului LUNAR, YIN (-) al fiinţei;
Aceste forme de fixare a privirii (TRATAKA) întăresc şi relaxează profund muşchii oculari.
În finalul tehnicii de TRATAKA, mai ales dacă a apărut lăcrimarea abundentă, ochii vor fi spălaţi imediat, prin stropire cu apă rece, aruncată din palme în timp ce ţinem ochii deschişi. Atunci când ne spălăm după TRATAKA ochii, aceştia trebuie să fie stropiţi uşor cu apă rece de câteva ori; dacă suntem foarte sensibili, putem folosi apă călduţă, dar vom încheia totuşi cu două stropiri cu apă rece. Aceasta amplifică aportul de sânge la nivelul ochilor şi masează în mod armonios globii oculari.
În concluzie, putem spune că, în YOGA, TRATAKA este o importantă tehnică din ciclul SHATKARMAKRIYA, care este foarte folositoare atât vederii, cât şi concentrării mentale, îmbunătăţirii atenţiei şi eliminării problemelor legate de slăbirea memoriei.
După cum afirmă tratatele tradiţionale de YOGA, în fazele superioare de practică, TRATAKA trezeşte clarviziunea spirituală şi totodată permite „citirea” cu uşurinţă a gândurilor sau intenţiilor celor mai ascunse ale fiinţelor umane cu care venim în contact.


UNISON
- în latină, unisonus („uni” „sonus”) înseamnă sunet sau vibraţie identică, unică. Astfel, în muzică, două tonuri sau sunete sunt considerate la unison dacă au aceeaşi frecvenţă fundamentală, dar pot fi totuşi percepute ca provenind de la două surse diferite. Două voci la unison au aceeaşi frecvenţă fundamentală, dar pot avea timbrul sau coloratura diferită, aceasta reflectându-se în amplitudinea diferită a armonicelor lor superioare. Unisonul este considerat ca fiind cel mai consonant interval muzical, în vreme ce semitonul este considerat ca fiind cel mai disonant.
Din perspectiva sistemului YOGA, unisonul constituie condiţia necesară pentru ca fenomenul rezonanţei să se declanşeze şi totodată starea de rezonanţă care se instalează astfel. Dacă, prin practicarea anumitor tehnici yoghine, una din frecvenţele proprii de vibraţie ale MICROCOSMOSULUI unui yoghin ajunge să fie egală cu sau foarte apropiată de frecvenţa cu care vibrează un focar tainic sau sferă de energie care există în MACROCOSMOS, atunci este realizat unisonul între cele două surse de vibraţie şi se declanşează fenomenul de rezonanţă, care permite apoi transferul de energie de la focarul MACROCOSMIC la cel MICROCOSMIC.


În muzică, cel mai simplu mod în care mai multe persoane pot cânta împreună într-un cor este „pe o voce”, adică la unison. Prin transpunere analogică, se spune că mai multe persoane acţionează „la unison” atunci când ele acţionează în acord deplin, în acelaşi fel, în acelaşi timp, sinergic, sincron, simultan, în tandem. În YOGA, tehnicile spirituale (meditaţii etc.) realizate la unison de către grupuri mari de yoghini permit captarea cu mare uşurinţă, prin rezonanţă, în universul lăuntric al tuturor participanţilor a unor energii benefice, divine uriaşe, pe care fiecare singur nu ar putea să le acceseze la aceeaşi intensitate şi amplitudine.
Astfel, unisonul, care este cheia fenomenului rezonanţei oculte, permite prin folosirea sa înţeleaptă şi benefic orientată transformarea şi evoluţia spirituală accelerată a celor care îi înţeleg mecanismul de funcţionare şi îl aplică în mod perseverent spre binele lor şi al semenilor.


S-a observat în cadrul unor grupuri de rugăciune constituite în SUA că atunci când membrii grupului s-au rugat la unison pentru unele persoane bolnave, vindecarea acestora a fost mult accelerată, unele cazuri disperate beneficiind prin puterea acestei rugăciuni simultane chiar de o vindecare miraculoasă, care depăşea prin rapiditatea ei orice pronostic medical. De asemenea, cursanţii MISA au realizat cu ani în urmă, cu concursul IGP, un experiment de meditaţie colectivă la unison prin care se viza scăderea ratei infracţionalităţii în perioada nefastă a Lunii Pline. În urma meditaţiilor la unison, s-a putut observa statistic scăderea drastică, la mai puţin de jumătate din media obişnuită, a numărului infracţiunilor, fenomen care nu poate fi atribuit întâmplării.

Ca o confirmare ştiinţifică a efectelor fenomenului de unison, de curând, psihologii de la Universitatea din Chicago, SUA au constatat în urma unui studiu laborios că atunci când sute sau mii de spectatori vizionează împreună, în aceeaşi sală, un film interesant care le captează din plin atenţia, apare un fenomen uimitor, care a fost supranumit „PROCES DE SINCRONIZARE EMOŢIONALĂ PROFUNDĂ” şi care îi face aproape pe toţi spectatorii să vibreze la unison. A fost realizat un studiu semnificativ, în cadrul căruia s-au filmat feţele spectatorilor care urmăreau împreună în aceeaşi sală un film foarte interesant, iar ulterior acest studiu a fost extins şi au fost de asemenea, filmate feţele telespectatorilor care urmăreau câte 10, 15 împreună un anumit program TV foarte interesant. Constatările lor au fost uimitoare. În urma analizării atente a datelor, ce au fost mai întâi filmate în cadrul acestui studiu, s-a constatat o uimitoare unificare, aducere la unison a emoţiilor pe care filmele sau emisiunile TV interesante urmărite împreună, în grup, le declanşează. Astfel de procese surprinzătoare pot fi constatate cu uşurinţă atunci când este vizionat filmul care a înregistrat expresia de pe feţele specatatorilor sau ale telespectatorilor. Aproape tot ceea ce resimt toţi spectatorii dintr-o sală de spectacol care urmăresc cu multă atenţie un film foarte interesant conduce, în mod gradat, la apariţia unei SUI-GENERIS stări de empatie prin unison, care tinde să formeze printre toţi spectatorii o impresie generală dominantă. Când vizionăm împreună cu alte sute de spectatori un film plăcut şi foarte interesant, care ne captează atenţia, suntem într-un mod inefabil reconfortaţi atunci când percepem la unison cu sutele de spectatori un flux de sentimente şi trăiţi empatice care provin de la toţi ceilalţi oameni ce sunt prezenţi în sală. Datorită acestei sincronizări emoţionale care se instalează, propriile noastre sentimente şi trăiri sunt mult îmbogăţite, iar în finalul unui spectacol la care asistăm împreună cu sute de alţi spectatori, starea de bine lăuntric şi plăcerea estetică ce este resimţită sunt mult mai pregnante, experienţa globală ce este savurată în acest mod durând mai mult timp. Aceste cercetări au evidenţiat că stările de catharsis (purificare psiho-emoţională) care se declanşează într-un grup de sute de spectatori sunt, de asemenea, caracterizate de acest proces de sincronizare emoţională profundă. Tot ceea ce declanşează aceste procese profunde de sincronizare emoţională caracterizează de fapt apariţia unei experienţe colective empatice, care este declanşată întotdeauna de o tainică rezonanţă. Contrar acestor fenomene, s-a constatat că atunci când într-o sală se află un singur spectator, care vizionează singur exact acelaşi film care a declanşat, atunci când erau sute de spectatori în sală, toate aceste fenomene amintite mai sus, procesul de sincronizare emoţională profundă nu mai apare.
Cei inteligenţi sunt avizaţi că fenomenul de unison, de sincronizare emoţională poate şi chiar este, din păcate, folosit de către mai marii sectei satanice a francmasoneriei, care deţin monopolul planetar al mijloacelor mass-media, pentru scopuri malefice, de dominare şi subjugare a oamenilor naivi şi ignoranţi. Astfel, atunci când mii, zeci de mii sau chiar sute de mii de oameni neavizaţi urmăresc simultan emisiuni televizate cu încărcătură malefică precum filmele horror, cele cu crime, violenţă, distrugere etc., starea de unison psiho-emoţional care se instalează chiar în mod inconştient atunci îi face pe toţi să resimtă mult mai intens emoţii distructive şi destructurante precum frica, ura sau alte trăiri inferioare, care nu fac decât să le coboare frecvenţa lăuntrică de vibraţie şi să îi vulnerabilizeze în faţa influenţelor cumplite ale unor lumi infernale.


Aceste manifestări negative, care grevează acum din plin atmosfera spirituală a planetei noastre, pot fi contracarate prin angrenarea unor rezonanţe superioare, divine, prin rugăciune şi meditaţie colectivă, la unison. Tot ce este nevoie este ca un număr cât mai mare de oameni să înţeleagă mecanismul de acţiune al rezonanţei şi să acţioneze hotărât, prin invocarea la unison a puterii Binelui şi Armoniei divine pentru transformarea în bine a actualei stări de lucruri.
Dincolo de aceste aspecte, care au fost în mod obiectiv constatate, procesele de sincronizare emoţională profundă confirmă, totodată, în mod indubitabil, adevărul şi funcţionarea cu putere a principiului universal a legii rezonanţei oculte.


YANTRA
– în limba sanscrită, termenul înseamnă „suport exterior” sau „instrument” secret de comuniune telepatică şi legătură spirituală. YANTRA este o diagramă geometrică simplă, în care sunt sintetizate simbolic caracteristicile esenţiale ale unei anumite mari Mari Puteri Cosmice sau Zeităţi. Ea este utilizată în vederea unei consonanţe telepatice spirituale, pentru a realiza fuziunea cu Conştiinţa sau realitatea acelei sfere de forţă, fiind un simbol esenţial al divinelor sale caracteristici, al puterilor sale sau al anumitor aspecte fundamentale ale acesteia. Fiecare Mare Putere Cosmică are YANTRA sa caracteristică. Pentru a se realiza o cât mai intimă legătură subtilă cu Marile Puteri Cosmice, le-au fost revelate înţelepţilor clarvăzători formele geometrice esenţiale prin care aceste Puteri pot fi contactate telepatic cu uşurinţă. În primele faze de practică, înainte de a lucra cu o YANTRA a unei Mari Puteri Cosmice, prin focalizare vizuală completă şi concentrare asupra acesteia, este foarte bine să se citească în prealabil textul teoretic de prezentare al acelei Puteri Cosmice. YANTRA poate fi utilizată, de asemenea, ca suport de meditaţie asupra acelei Mari Puteri Cosmice, adeseori ea putând fi integrată prin vizualizare lăuntrică (SHAMBAVI MUDRA).
O YANTRA asupra căreia yoghinul se concentrează sau meditează va permite să se concretizeze în faţa ochiului său interior spiritual aspectele şi puterile corespondente ale respectivei Puteri Cosmice Divine. Prin operare constantă cu o YANTRA (concentrare sau meditaţie asupra acesteia) pot surveni, gradat, diferite puteri paranormale - SIDDHI-uri - corespunzând diferitelor caracteristici ale Puterii Cosmice respective.
Concentrarea vizuală asupra unei YANTRA dezvoltă forţa de concentrare mentală şi permite să fie învinse gradat toate relele ce rezultă din dorinţe negative, din mânie sau din alte defecte. O YANTRA poate fi folosită ca un veritabil aducător de noroc, „porte-bonheur”, pe o distanţă de 15 m în jurul acesteia. De asemenea, în anumite situaţii, în care ea nu ne este la îndemână, putem să o evocăm mental (SHAMBAVI MUDRA), vizualizând-o în faţa ochiului nostru interior.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Multumesc ca esti alaturi de mine.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LIKE

Etichete

1 (1) 1998 (1) 2 (1) 2012 (65) 2013 (16) 2014 (5) 2015 (5) 2016 (2) 2017 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 6 (1) A te iubi (12) Acceptare (2) Access Bars (2) Access Consciousness (1) ACTIVAREA KUNDALINI (1) Adamus (6) Adevar? (42) Afaceri (1) Afirmatii (1) ajutor (7) Alexandru Pargaru (3) Aloe Vera (1) Amintiri din moarte clinica (1) Among Us (1) Andrei Laslau (1) Änglavakt (1) Apa (13) apocalipsa (3) Argangheli (3) ARHANGHELUL MIHAIL (1) Asa NU (1) Astazi Dumnezeu vrea ca tu sa stii (10) Astrologie (14) Astronaut (1) Augusto Cury (1) Barbara Hand Clow (6) Barbatul si Femeia (8) Bebe Mihaescu (1) bucegi (1) Bunker Roy (1) caini (1) carte (39) Cartoful (2) Castigatorul la (1) ceapa (1) chakre (4) Chakrele Corpului Uman (2) Charlie Chaplin (1) Codul Lui Oreste (6) COMPASIUNE (1) Conspiratia Tacerii (1) Constelatia Pleiadelor (2) copii (36) copiii (13) copiii de cristal (3) crime time (2) cristofor (1) Curs De Dezvoltare Personala (7) Dan Farcas (1) Dan Luca (2) Dan Puric (1) daruieste viata (1) david (1) dedublare (1) Deepak Chopra (2) Dezvoltare personala (267) Dezvoltare Spirituala (73) Dimitrova (1) Dincolo de limite (1) doctor (1) documentar (2) Doneaza (1) doreen virtue (3) Dorinte (1) Downey (6) DR. WAYNE W. DYER (2) drama (1) Drunvalo Melchizedek (3) Echilibrul vorbirii și tăcerii (1) echinoctiu (1) ECKHART TOLLE (7) Eclipsa (4) Editura For You Newsletter (57) ego (3) Elena Cocis (1) eliberare (1) energii (16) Episodul (6) euro (1) evrei (1) evreii au talent (1) extraterestri (11) Fericire (3) film (37) FLP (2) Fotografie (5) frica (5) Furie (1) Gabriela Benchea (2) Gerrit Gielen (1) Greg Braden (1) HIPERSENSIBILITATE (1) Ho’oponopono (3) https://www.facebook.com/profile.php?id=100083002270658 (1) iertare (10) ingeri (13) ingrijorarea (1) inima (7) Intelepciune (2) intinereste (1) Intoleranta Alimentara (1) Inuaki (2) INUAKI Reptilianul Din Mine (1) Ioan Alexandru (1) ioan vladuca (1) Isus (8) iubire (48) Iustin Narcis Ianau (1) Iustin Parvu (2) James Tyberonn (1) japonia (2) Jennifer Hoffman (27) Johan Brisinger (1) Jordan Duchnycz (1) judecata (1) Kahlil Gibran (1) Karen Bishop (1) Karma (2) Kryon (7) Lauren C. Gorgo (15) Lauren Gorgo (3) lectii (1) luther (1) Magul din Carpati (1) manuscris (1) Manuscrisele de la Marea Moarte (1) Marea Moarta (1) Maria Magdalena (1) Mark Boyle (1) marte (4) Masaru Emoto (1) Matei (32) Maturitate (1) mayas (5) McDonald's (1) medicina (2) mesaj (3) Metatron (1) Michael Nvquist (1) Michael Odoul (3) mierea de albini (2) Minti luminate (1) minune (5) miracol (20) mister (7) Monica visan (2) Mullins (1) Mullins Food Products (1) Muzica (11) Muzica de relaxare (1) Muzica Motivationala (3) Narcis (1) natural (1) naturist (1) Neale Donald Walsch (1) Niculina Gheorghiţă (14) noua generatie (1) Noul val de Iubire (1) Nu e sfarsitul lumii (1) NU vaccinarii (24) nuci (2) Ora Pamantului (1) Oscar Wilde (1) OSHO (28) otrava (1) OZN (30) Pace (1) Pamantul (6) PAMANTUL IN DIMENSIUNEA A 5-A (2) parinti (2) Parinti straluciti (1) Paul Ferrini (9) Plansul (1) Plenitudine (2) Poezie (10) portal (1) Portalul Datei Triple (1) povesti cu talc (58) printre noi (1) profesori fascinanti (1) Profetii (7) Psihologie (8) Rai (1) reptilianul din mine (1) Respect (3) ridiche neagra (1) Roma Downey (6) România (28) Ronna Herman (1) Rudolf Steiner (1) rugaciune (2) SaLuSa (35) sanatate (125) Schimbarea (4) Scrisoare (1) Scrisori din Cer (1) secret (1) secrete (2) SENSIBILITATE (1) sfecla rosie (1) Shift (1) siberia (1) Simplificare (1) Sleep Talk (1) Smerenie (1) sms (1) solstitiu (1) Spiritualitate (32) Stephen Covey (3) Sti (1) Stiati ca.... (47) Stima de sine (1) succes (1) suflet (5) Sundar Singh (1) sunet (1) Sunt eu insumi (2) Şi tu poţi fi Supernanny (2) talent (2) Tehnica Bowen (1) Tehnici (2) Tehnici de meditatie (4) Terapia iertarii (3) terapie (3) test (1) Tom Kenyon (9) Traditii (1) Traieste (1) transmisie (39) Triada Eclipselor (3) tunami (1) tusea (1) ufolog (1) Uleiul de cocos (1) Vanga (1) Viata (7) video (62) vindecare (2) vitamina C (1) vitamine (1) Zambeste (1)