Facebook Like

Tu nu ești singur

EMAG

luni, 14 ianuarie 2013

Predicţiile sănătăţii în anul 2013 - Anul Sufletului (Anul Şarpelui de apă)

Atenţie la inimă şi rinichi


Puţină istorie


Primul împărat chinez, Huang-di, a introdus în Chi­­na calendarul lunar, care este respectat până în ziua de astăzi începând din anul 2636 i.H. Calendarul este for­mat din cicluri de 60 de ani, alcătuite din 5 cicluri sim­­ple, de câte 12 ani (12 fiind perioada de revoluţie a planetei Jupiter, astrul central în cosmologia chi­neză). Fie­cărui an din ciclul de 12 îi este atri­buit un animal: şo­bolan, bou, tigru, iepure, dragon, şarpe, cal, oaie, mai­­muţă, cocoş, câine, mistreţ. Al 78-lea ciclu a în­ceput pe data de 2 februarie 1984 şi se va încheia pe 29 ianuarie 2044. Anul 2013, care face parte din acest ciclu, va fi anul şarpelui de apă, prima zi a noului an fiind 11 februarie 2013. În ca­lendarul chinezesc, Şar­pele este semn de foc, iar Şar­pele de apă, semn dual, de foc şi de apă, două elemente opuse care ne vor in­fluenţa şi starea de sănătate în anul viitor.

Simbolistica Şarpelui

În mitologia vechilor civilizaţii, Ouroboros, şarpele care-şi muşcă coada, este modelul curgerii circulare, neîntrerupte şi repetitive a timpului şi a vieţii. Ca un paralelism, stindardul dacic - şarpele cu cap de lup - reprezintă legătura dintre soare şi energiile subterane (altfel spus, dintre cer şi pământ), unite într-o fiinţă care ne potenţează evoluţia spirituală pe un ax vertical al devenirii şi transformării sufleteşti profunde. În zo­diacul chinezesc anul şarpelui de apă înseamnă o perioadă complexă, un amestec de misticism (apa) şi ştiinţa de a trăi viaţa din plin (foc), o gândire profundă şi mereu în conformitate cu propriile principii. Fiind un semn karmic al destinului, anul şarpelui înseamnă plata datoriilor de viaţă acumulate până în prezent, fi­nalitatea fiind antagonică, în glorie sau tragedie, în func­ţie de ceea ce am făcut fiecare din noi. Este anul în care putem învăţa să o luăm de la capăt, chiar dacă totul a fost pierdut, şi să reuşim din nou, recuperând ceea ce credeam că am pierdut. Exagerarea propriului eu poate duce în acest an la idei fixe şi răzbunări, care de fapt ne scad energia şi ne blochează temporar evo­luţia, căci noi, fiind fiinţe de lumină, trebuie să privim mereu îna­inte şi să rămânem în credinţă, bunătate şi adevăr. Pen­tru a reuşi în acest an, va trebui să ne an­tre­năm tena­ci­tatea, răbdarea, perseverenţa şi simţul umorului, pen­tru a putea depăşi conflictele, păstrându-ne energia. De fapt, singurul conflict important cu care ne confruntăm este conflictul cu noi înşine. Din punct de vedere po­litic, setea de putere se va amesteca cu sim­ţul respon­sa­bilităţii, dar şi cu manipularea şi do­rinţa de răzbu­na­re. Elementul apă conferă semnului Şar­pelui pro­fun­zime şi autocunoaştere, precum şi o capacitate de ge­neralizare şi de sesizare a esenţialului din context. Ca şi apa, învingerea obstacolelor se va face prin modestie şi perseverenţă.

Direcţia de evoluţie în 2013

Verticalitatea fiinţei sau axa apă-foc

În filosofia chineză, modelul universului are în centru elementul pământ şi presupune două axe de evoluţie. Prima axă este orizontală şi lea­gă elementul lemn de elementul metal (lemnul sem­ni­fică viaţa, care este distrusă de metal, care la rân­dul lui înseamnă război, arme, pedeapsă), aceasta fiind, din păcate, axa pe care am evoluat mult prea mult şi până acum. (În planul sănătăţii, elementul lemn simboli­zează ficatul şi vezica biliară, tempe­ra­mentul, iar în plan mental, ca­pa­citatea de a lua decizii şi mânia. Ele­men­tul metal sim­bolizează intestinul gros, plă­mânul, pielea şi imu­nitatea, iar mental, subcon­şti­entul şi tristeţea.) Am dat aceste exem­ple pentru a în­ţelege de ce bolile de ficat sau intestin gros sunt atât de frecvente în so­cietatea în care trăim, de ce ne mâniem şi ne întristăm atât de des, de ce cazurile de cancer şi boli dege­ne­ra­tive sunt atât de frec­vente datorită afectării imuni­tăţii.

Ca o ironie, acele de acupunctură, care vin­de­că atât de minunat, sunt din metal, dovadă că poţi alege să faci bine chiar cu ajuto­rul uni ele­ment ne­gativ, binele sau răul fiind o chestiune de alegere.

Cea de-a doua axă este axa ver­ticală care leagă în­tre ele elemen­tul apă cu elementul foc, adică in­con­ştientul cu conştientul, cerul cu pă­mân­­tul, iar în planul sănătăţii, rinichii (apa) şi inima (foc). Pe un plan su­pe­rior, axa apă-foc reprezintă evo­luţia spirituală (tre­cerea de la individ la întreg, de la egoism la altruism, de la război la pace şi iubire).

Apa înseamnă tot ce am adunat în structura noastră profundă (sub­con­ştient, inconştient, arhetipuri), ceea ce moştenim de la părinţi, ceea ce am învăţat, dar şi fri­ca şi voinţa, iar în planul sănătăţii, rinichiul (în 2013 va fi "inflaţie” a bolilor renale) şi orga­ne­le subor­do­na­te lui, în medicina chi­neză: urechea, oasele, sfera ge­­nitală, fertilitatea. Focul, celălalt element do­minant în acest an (semnul şarpe­lui), dă direcţia de evoluţie, sim­­boli­zează spiritualitatea, sufletul, credin­ţa, bucuria de a trăi, iubirea, energia men­tală sau, cum spun chi­nezii, spi­ritul Shen. În planul sănătă­ţii, focul simbo­li­zează ini­ma şi intes­tinul sub­ţire, dar şi o a doua pe­re­che de or­gane virtuale sau funcţii: peri­card-trei focare, pre­zente în medicina chineză, şi care în fiziologia mo­der­nă cores­pund cu axul hipotalamus - hipofiză.

Aici se găsesc centrul reglărilor hormonale şi emo­ţionale, centrul foa­mei, setei, somnului, termoreglării (ast­fel se explică de ce o tulburare emo­ţională e înso­ţită de perturbarea somnului şi a poftei de mâncare). Există puncte de acupunctură care reglează hipota­la­musul şi hipofiza (fapt dovedit prin analize de labo­rator), există puncte care pot regla stă­rile emoţionale şi glandele endocrine, dar lucru şi mai important, resta­bilesc echilibrul şi pofta de viaţă, echi­li­brând somnul, pofta de mâncare şi metabolismul. În ce priveşte inima, ea nu poate fi afectată direct, căci aceasta ar însemna moartea, de aceea există pericardul, denumit şi "înţeleptul corpului”, care protejează inima de şocu­rile puternice, dând totuşi unele semne cum ar fi pal­pitaţiile şi insomnia, foarte frecvente în anul viitor, un an dificil pentru cardiaci. Inima se exprimă prin limbă şi vorbire, iar rinichiul prin ureche şi ascul­tare. Aşa ne "ridică” sau ne "coboară” vorbele, căci sufletul (adică inima) se exprimă prin energia sonoră a vorbelor, care ajunge prin urechi la rinichi (denumit şi izvorul de ener­gie al organismului, care ne dă durata vieţii). Omul echilibrat şi cu inima bună are vorbele pline de energie pozitivă şi ne încarcă organismul (ri­nichii) cu ener­gie vindecă­toa­re. Pericardul ne ajută să ne cu­noaştem mai bine pe inte­rior, acolo unde am de­po­zitat toate traumele emo­ţio­nale şi bucuriile. Trei-focare este echivalentul du­hului de viaţă care ne povă­ţu­ieşte şi ne ajută să ne inte­grăm în mediul încon­jurător. Tot trei-focare reglează metabolismul apei şi arde­rile, existând trei centri sau focare: inferior (rini­chiul şi vezica uri­nară), mijlociu (stomacul şi pan­creasul) şi superior (cord şi plămân). În funcţie de nive­lul la care se pro­du­ce tulburarea, este afectat organul corespunzător. Există chiar sindromul de congestie pe trei-focare, care se traduce prin acci­dente vasculare, infarct miocardic, insuficienţă renală. Diagnosticul de laborator poate oferi date despre aceste afecţiuni numai după ce ele s-au instalat, în timp ce în acupunctură există puncte de alarmă şi alte semne (limbă, faţă, puls), care ne spun cu mult timp înainte ce se poate întâmpla şi astfel putem preveni aceste afecţiuni.

Elementul foc - afecţiuni şi tratament în anul 2013

Tapiserie reprezentând naşterea
Predicţiile sănătăţii în anul 2013 - Anul Sufletului (Anul Şarpelui de apă)Elementul foc ne averti­zează că anul 2013 va fi anul bolilor de inimă (cum ar fi hipertensiune arterială, ten­siune oscilantă, cardiopatie ischemică, palpitaţii, tulburări de ritm, tulburări pe circulaţia periferică); anul tulburărilor emoţionale (depresie, tristeţe, de­ze­chi­libre ale hipo­talamu­sului şi hipofizei, dereglări hor­mo­nale - tiroidă, supra­re­nale), tulburări de somn, dere­glări metabolice, oboseală cro­­nică, stres; tulburări di­gestive legate de intestinul subţire. Dacă veţi fi atenţi, veţi observa că numeroşi oa­meni se vor plânge de agra­varea afecţiunilor emoţionale şi cardiace, la începutul anului 2013.
Pentru tratament, vor putea fi folosite: acu­punc­tura, die­toterapia, fitoterapia, teh­nici de relaxare, miş­ca­rea. Există în acupunctură puncte cum ar fi C7 (Shenmen) care împreună cu VS6 (Neiguan) reglează pulsul, ten­siunea arterială şi oxigenarea mio­cardului, iar punctul P9 (plă­mân 9) reglează circulaţia arte­rială şi spasmele vas­culare. Există punctul V17, care re­glea­ză activitatea dia­fragmului, respiraţia şi coagularea sângelui, îm­pre­ună cu IG 4, având efect similar anticoagu­lantelor. Su­ferinţele inimii se mani­festă prin simptome precoce: cum ar fi palpitaţii, insomnii, amorţeli ale limbii, obo­sea­lă, apăsare în piept sau senzaţie de gol, dureri pe punc­tele de alarmă pe spate între cei doi omoplaţi (ca­re devin dureroase uneori cu ani înainte de declanşarea unei afecţiuni cardiace).

Dintre plantele autohtone, se recomandă un ames­tec de păducel, talpa-gâştii, salvie, roiniţă, salcie, pă­pădie; dintre plantele din medicina chineză şi indiană, foarte valoroase sunt arjun, cordiceps, chitosan (flui­di­fică sângele şi scade colesterolul), natokinase (deri­vat de soia cu efect anticoagulant), coenzima Q10, ome­ga 3 de sursă vegetală sau animală.
Alimentele cu gust amar (carne de oaie, orez, grâu, dovleac) sunt indicate în acest an, combinate cu ali­mente cu gust picant şi acru.
Programele de relaxare, ca gimnastica qigong sau restabilirea coerenţei cardiace, pot îmbunătăţi starea emoţională şi a inimii, căci nu există inimă sănătoasă, într-un organism stresat şi cu o minte tristă.

Elementul apă - afecţiuni şi tratament în 2013

Apa înseamnă în organism rinichiul şi sistemele subordonate, deci, în acest an, vom avea pe lângă pro­bleme renale, probleme de sănătate legate de aparatul osos (reumatism şi osteoporoză), scăderea memoriei, atacuri de panică, anxietate, tulburări în sfera genitală (endometrioză, tulburări de ciclu, chisturi ovariene, infertilitate), tulburări ale urechii (auz şi echilibru). O combinaţie de acupunctură, fitoterapie şi dietă poate ajuta la refacerea energiei pe rinichi. Pu­tem folosi puncte ca R3, R6, R7, V23, F2, care re­glea­ză echilibrul hor­monal estrogen/progesteron şi starea ovarelor şi a ute­rului, putem folosi VS6, TF5 care echilibrează hipo­tala­musul şi hipofiza, putem folosi SP4, 6 care echi­li­brează zona abdomenului inferior. Există punctul oa­selor, V11, punctul articulaţiilor, SP5, punctul muş­chilor, VB34.

Ca plante, se recomandă un amestec de ienupăr, afin, coacăz negru, coada-calului, mesteacăn, mătase de porumb, lemn-dulce; plante din farmacopeea chi­ne­ză: vitex, cordiceps, ganoderma, dong quai, gol­denseal. Alimentele recomandate sunt cele cu gust sărat cum ar fi măsline, peşte şi mazăre.

Predicţiile anului 2013 pe luni

Roata chinezească, simbolul vieţii neîntrerupte
Predicţiile sănătăţii în anul 2013 - Anul Sufletului (Anul Şarpelui de apă)Ianuarie prezintă elemente de apă şi pământ care semnifică probleme cu oasele, circulaţia şi rinichii. Se pot folosi: ceaiul de păpădie, lemn-dulce, trifoi roşu şi coada-şoricelului; puncte de acupunctură: R3, 6; VU60, 62, SP6, 8.

Februarie şi martie: dominanţa elementului lemn face ca problemele legate de ficat şi vezică biliară să se exacerbeze, dând dureri de cap, ameţeli, greaţă, pal­pi­taţii, tulburări de vedere, nervozitate. Ceaiuri: su­nătoare, gălbenele, armurariu, turiţă mare, anghinare; puncte de acupunctură: VB20, 34,41; VS6; F13,14.

Aprilie: elementul foc, combinat cu pământ, în­seamnă probleme de inimă, legate de tuburări diges­tive, în special, stomac, intestine şi pancreas, elemen­tul pământ influenţând şi circulaţia şi articulaţiile. Cea­iuri: păducel, talpa-gâştii, păpădie, astragalus. Puncte de acupunctură: C7; P9; IS3; V20, 21.

Mai-iunie: dominantă de foc în an de foc în­seam­nă suferinţe emoţionale şi cardiace cu risc major, la cei pre­dispuşi la accident vascular şi infarct, insomnii. Plante recomandate: usturoi, astragalus, arjun, aswagandha, ca şi coenzima Q10, resveratrol. Puncte de acu­punctură: C7, VS6, V13, V14, VC17.
Iulie: dominantă de pământ, deci - probleme cu sto­macul şi glicemia, precum şi circulaţia. Plante re­comandate: dud, fasole teci, momordica, shilajit, lemn-dulce. Puncte de acupunctură: VC12, SP4, 6, 9, S36, S44.

August-septembrie: luni cu dominantă de metal, deci - probleme respiratorii, cu intestinul gros şi imunitatea, risc de alergii. Problemele pulmonare vor putea precipita crizele cardiace. Plante recomandate: trei-fraţi-pătaţi, cimbrişor, tei, sovârv, isop, ca şi acido­filus, curcumin. Puncte de acupunctură: P7, SP4, IG4, S36, V13, V25, S25.

Octombrie: lună cu dominantă de apă şi pământ, deci - probleme în sfera genitală, osteoporoză şi reumatism, probleme cu circulaţia periferică. Ceaiuri: ienupăr, coada-calului, mesteacăn, traista-ciobanului, coada-şoricelului, ganoderma, nucă neagră. Puncte de acupunctură: R3, 6, V11, VB34, SP5, VS6.

Noiembrie-decembrie: dominantă de apă, deci - probleme cardiace legate de rinichi, probleme cu oa­sele, anxietate, oboseală. Plante: urzică, gălbenele, precum şi cordiceps, msm, extract de furnici, extract de rodie, chitosan. Puncte de acupunctură: TF5, VS6, R6, R7, SP6, 9.

Ca să putem face faţă cu bine anului 2013, nu tre­buie să uităm următoarele principii: * să acceptăm cu bucurie tot ce ne oferă viaţa * să-i acceptăm pe ceilalţi * să ne iubim pe noi şi să iubim viaţa, * să ne supunem voinţei divine * să acţionăm şi să muncim corect şi să tră­im momentul prezent. Şi pentru că problemele aces­tui an sunt mai ales sufleteşti şi spirituale, tra­ta­men­tul va trebui să fie unul care să acţioneze la acest ni­vel, cum ar fi acupunctura şi plantele. Acest tra­ta­ment va vindeca suferinţele şi la va preveni, în egală mă­sură, ajutându-ne să ne bucurăm de viaţă, plini de energie.       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Multumesc ca esti alaturi de mine.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LIKE

Etichete

1 (1) 1998 (1) 2 (1) 2012 (65) 2013 (16) 2014 (5) 2015 (5) 2016 (2) 2017 (1) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 6 (1) A te iubi (12) Acceptare (2) Access Bars (2) Access Consciousness (1) ACTIVAREA KUNDALINI (1) Adamus (6) Adevar? (42) Afaceri (1) Afirmatii (1) ajutor (7) Alexandru Pargaru (3) Aloe Vera (1) Amintiri din moarte clinica (1) Among Us (1) Andrei Laslau (1) Änglavakt (1) Apa (13) apocalipsa (3) Argangheli (3) ARHANGHELUL MIHAIL (1) Asa NU (1) Astazi Dumnezeu vrea ca tu sa stii (10) Astrologie (14) Astronaut (1) Augusto Cury (1) Barbara Hand Clow (6) Barbatul si Femeia (8) Bebe Mihaescu (1) bucegi (1) Bunker Roy (1) caini (1) carte (39) Cartoful (2) Castigatorul la (1) ceapa (1) chakre (4) Chakrele Corpului Uman (2) Charlie Chaplin (1) Codul Lui Oreste (6) COMPASIUNE (1) Conspiratia Tacerii (1) Constelatia Pleiadelor (2) copii (36) copiii (13) copiii de cristal (3) crime time (2) cristofor (1) Curs De Dezvoltare Personala (7) Dan Farcas (1) Dan Luca (2) Dan Puric (1) daruieste viata (1) david (1) dedublare (1) Deepak Chopra (2) Dezvoltare personala (267) Dezvoltare Spirituala (73) Dimitrova (1) Dincolo de limite (1) doctor (1) documentar (2) Doneaza (1) doreen virtue (3) Dorinte (1) Downey (6) DR. WAYNE W. DYER (2) drama (1) Drunvalo Melchizedek (3) Echilibrul vorbirii și tăcerii (1) echinoctiu (1) ECKHART TOLLE (7) Eclipsa (4) Editura For You Newsletter (57) ego (3) Elena Cocis (1) eliberare (1) energii (16) Episodul (6) euro (1) evrei (1) evreii au talent (1) extraterestri (11) Fericire (3) film (37) FLP (2) Fotografie (5) frica (5) Furie (1) Gabriela Benchea (2) Gerrit Gielen (1) Greg Braden (1) HIPERSENSIBILITATE (1) Ho’oponopono (3) https://www.facebook.com/profile.php?id=100083002270658 (1) iertare (10) ingeri (13) ingrijorarea (1) inima (7) Intelepciune (2) intinereste (1) Intoleranta Alimentara (1) Inuaki (2) INUAKI Reptilianul Din Mine (1) Ioan Alexandru (1) ioan vladuca (1) Isus (8) iubire (48) Iustin Narcis Ianau (1) Iustin Parvu (2) James Tyberonn (1) japonia (2) Jennifer Hoffman (27) Johan Brisinger (1) Jordan Duchnycz (1) judecata (1) Kahlil Gibran (1) Karen Bishop (1) Karma (2) Kryon (7) Lauren C. Gorgo (15) Lauren Gorgo (3) lectii (1) luther (1) Magul din Carpati (1) manuscris (1) Manuscrisele de la Marea Moarte (1) Marea Moarta (1) Maria Magdalena (1) Mark Boyle (1) marte (4) Masaru Emoto (1) Matei (32) Maturitate (1) mayas (5) McDonald's (1) medicina (2) mesaj (3) Metatron (1) Michael Nvquist (1) Michael Odoul (3) mierea de albini (2) Minti luminate (1) minune (5) miracol (20) mister (7) Monica visan (2) Mullins (1) Mullins Food Products (1) Muzica (11) Muzica de relaxare (1) Muzica Motivationala (3) Narcis (1) natural (1) naturist (1) Neale Donald Walsch (1) Niculina Gheorghiţă (14) noua generatie (1) Noul val de Iubire (1) Nu e sfarsitul lumii (1) NU vaccinarii (24) nuci (2) Ora Pamantului (1) Oscar Wilde (1) OSHO (28) otrava (1) OZN (30) Pace (1) Pamantul (6) PAMANTUL IN DIMENSIUNEA A 5-A (2) parinti (2) Parinti straluciti (1) Paul Ferrini (9) Plansul (1) Plenitudine (2) Poezie (10) portal (1) Portalul Datei Triple (1) povesti cu talc (58) printre noi (1) profesori fascinanti (1) Profetii (7) Psihologie (8) Rai (1) reptilianul din mine (1) Respect (3) ridiche neagra (1) Roma Downey (6) România (28) Ronna Herman (1) Rudolf Steiner (1) rugaciune (2) SaLuSa (35) sanatate (125) Schimbarea (4) Scrisoare (1) Scrisori din Cer (1) secret (1) secrete (2) SENSIBILITATE (1) sfecla rosie (1) Shift (1) siberia (1) Simplificare (1) Sleep Talk (1) Smerenie (1) sms (1) solstitiu (1) Spiritualitate (32) Stephen Covey (3) Sti (1) Stiati ca.... (47) Stima de sine (1) succes (1) suflet (5) Sundar Singh (1) sunet (1) Sunt eu insumi (2) Şi tu poţi fi Supernanny (2) talent (2) Tehnica Bowen (1) Tehnici (2) Tehnici de meditatie (4) Terapia iertarii (3) terapie (3) test (1) Tom Kenyon (9) Traditii (1) Traieste (1) transmisie (39) Triada Eclipselor (3) tunami (1) tusea (1) ufolog (1) Uleiul de cocos (1) Vanga (1) Viata (7) video (62) vindecare (2) vitamina C (1) vitamine (1) Zambeste (1)